• Úvahy

    Nechte vlajku vlát

    Před 103 lety, tedy 30. března 1920, byla vyhlášena vlajka Československa v podobě, v jaké ji známe dodnes. Od roku 20 si naše země prošla turbulentním obdobím, jaké však pro naše dějiny není žádnou výjimkou. Během této doby se neměnil jenom politický systém nebo vládnoucí režimy. Postupně se také formoval a měnil přístup k naší vlajce. Do jaké formy nakonec dospěl?