• Bez,  Reportáže,  Zprávy

  Evropská unie v kostce

  Třidy 2.S, 3.S, 2.A, 3.A a studenti 4.A, kteří chodí na seminář z Občanské výchovy dnes měli možnost zúčastnit se přednášky Evropská unie v kostce, se kterou přijela koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii z Eurocentra České Budějovice - Kateřina Marková.

 • Práce žáků

  Pornografie

  Tento článek je součástí projektů 3.A v hodinách tzv. OSZ (Občanský a společenskovědní základ). Pornografie je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které intenzivním způsobem zasahuje a podněcuje sexuální pud, překračuje podle většinových názorů ve společnosti uznávané hranice sexuální slušnosti a vyvolává pocit studu.

 • Práce žáků

  Sexuální obtěžování

  Tento článek je součástí projektů 3.A v hodinách tzv. OSZ (Občanský a společenskovědní základ). ,,Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního, nebo fyzického jednání sexuální povahy,” takto zní definice sexuálního obtěžování.

 • Práce žáků

  Sexuální orientace

  Tento článek je součástí projektů 3.A v hodinách tzv. OSZ (Občanský a společenskovědní základ). Sexuální orientace je termín, který se používá k popisu emocionálních, romantických a nebo sexuálních přitažlivostí k lidem. Tyto vzorce mohou být založeny na pohlaví nebo na pohlaví a genderové identitě jedince.

 • Práce žáků

  Intimní obsah na internetu a sociálních sítích

  Tento článek je součástí projektů 3.A v hodinách tzv. OSZ (Občanský a společenskovědní základ). V dnešní době téměř všichni využívají internet a komunikaci na sociálních sítích. Přestože to přináší celou řadu výhod, objevuje se i spousta úskalí, která užívání znepříjemňují, a mohou být dokonce i nebezpečná. Do této sekce zapadá i intimní obsah, na který můžeme narazit v nejrůznější podobě.