Jiné,  Školní parlament,  Zprávy

Co se dělo na první parlamentní schůzi?

Dnes ve středu 4. října se poprvé v tomto školním roce 2023/2024 sešel studentský parlament milevského gymnázia. Novým členům z primy a 1.A byl představen celý princip a bylo odhlasováno předsednictvo 3.A.

Po nutných formalitách přechodu do dalšího roku byl dán prostor pro jednotlivé zástupce tříd, aby navrhli vlastní cíle do budoucna. Nejčastěji zazníval kávovar pro žáky a pokračování tématických dnů na škole.

Vlastní kávovar, jakožto dlouhodobější cíl parlamentu, je již v jednání s vedením školy. Konání tématických dnů bude pokračovat a jakožto první bude uspořádán 31. října Halloween.

Projednávaly se také nadcházející události, např. maturitní ples. Maturanti v této souvislosti žádají spolužáky o drobnosti, které by žáci jinak vyhodili, ale maturanti by je mohli využít v tombole.

Další blížící se událostí je akademie k výročí školy, která se má konat 23. listopadu v Domě kultury Milevsko. Po domluvě s p. uč. Justýnovou se připravovaná vystoupení mají hlásit předsednictvu parlamentu. V návaznosti na tuto velkou událost bylo odhlasováno zrušení vánoční besídky na tento rok a jsou vítány návrhy jakožto náhrada této společné akce.

Parlament se také zabýval technickým stavem školy, především skříňkami, plísní na zdech a toaletami. O novém problému na pánských toaletách informoval parlament p. ředitel Barda, který byl na první schůzi přizván. Žádá žáky o slušnost i zde, více informací by žáci měli dostat od svých třídních učitelů.

Instagram školního parlamentu byl svěřen po dohodě do rukou Elišky Mánkové (2.S) a Matyáše Hrycha (3.S).

Více podrobností a informací, jak ze zasedání, tak o budoucích akcích, na nástěnce parlamentu naproti horolezecké stěně, u členů či instagramovém účtu.

AUTOR: Natálie Procházková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *