Práce žáků

Intimní obsah na internetu a sociálních sítích

Tento článek je součástí projektů 3.A v hodinách tzv. OSZ (Občanský a společenskovědní základ).

V dnešní době téměř všichni využívají internet a komunikaci na sociálních sítích. Přestože to přináší celou řadu výhod, objevuje se i spousta úskalí, která užívání znepříjemňují, a mohou být dokonce i nebezpečná. Do této sekce zapadá i intimní obsah, na který můžeme narazit v nejrůznější podobě.

Jedním z nejtypičtějších příkladů takového obsahu je sexting (tedy spojení anglických slov sex a texting), se kterým má i přes nebezpečí jeho zneužití zkušenost více jak třetina dospělých a šestina nezletilých v ČR (STOPonline.cz, která umí velmi rychle takovýto obsah odstranit. Spolupracuje navíc i s Policií ČR.

Můžete si promluvit se školním psychologem, vyučujícím, rodičem či s kýmkoliv, komu důvěřujete. V těžších případech je dobré poprosit o pomoc policii. Existuje také mnoho organizací, na něž se můžete obrátit, např. Linka důvěry, Modrá linka či Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích, které nabízí psycho-sociální služby lidem v těžké psychické situaci.

Dle statistik je bez souhlasu zneužita každá pátá fotografie (zdroj), proto je před odesláním důležité si uvědomit, že se už nikdy nemusí podařit takový obsah z internetové sítě vymazat, a dobře zvážit, komu ho zasíláme.

Je potřeba brát na vědomí i možný trestní postih v případě, že minimálně jednomu z účastníků sextingu je méně než 18 let. Toto jednání může být proto kvalifikováno jako držení dětské pornografie (Trestní zákoník, č. druhá, hlava III., § 192), a to i v případě, že v době obdržení bylo i příjemci méně než 18 let. Pachateli může být uložen trest odnětí svobody od šesti měsíců až do osmi let – dle závažnosti činu.

S tématem sexting souvisí i následující video, které v roce 2017 zveřejnila Policie ČRv rámci celoevropské kampaně Evropského policejního úřadu proti zneužívání dětí online.

Pokud člověk pošle intimní obsah a je kvůli tomu příjemcem vydírán, mluvíme o tzv. sextorzi. Vydírání je trestný čin (zákon č.40/2009 Sb.,§ 175 odst. 1, 2 písm. c) a hrozí zde trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest.

Se sextorzí souvisí i sdílení falešných zpráv, které jsou většinou šířeny formou emailů. V nich je příjemce nařčen ze sledování pornografie, při kterém byl údajně vyděračem natočen. Maily často obsahují detailní popis získání těchto informací, který má příjemce přesvědčit o jejich pravosti. Po své oběti potom výměnou za udržení nahrávek v soukromí požaduje peníze, nejčastěji to bývá kryptoměna. Důležité je však zmínit, že v tomto případě vyděrač ve skutečnosti nedrží žádný obsah, jež by takovou skutečnost prokazoval a jeho jednání může být kvalifikováno také jako vydírání. Takovému jevu říkáme sextortion scam.

Intimní obsah na internetu nemusí být pouze ten, který sami vyhledáme. Často můžeme narazit i na nevyžádaný obsah, který bychom vidět nechtěli. Ten dělíme na příchozí, jež je přímo směřovaný na určitou osobu, a nalezený, který se může nečekaně objevit na různých internetových stránkách či sociálních sítích. 

Příchozí obsah označujeme jako nekonsensuální texting – jedná se např. o obdržení nevyžádaných intimních fotografií (nejčastěji od cizích osob). Může být brán jako druh sexuálního obtěžování či nátlaku, poté se jedná o trestný čin (zákon č.40/2009 Sb., část 2., hlava III.,§ 186) a hrozí zde odnětí svobody na šest měsíců až osm let. Je tedy vhodné uchovávat si důkazy a obrátit se na policii.

Nalezený nevyžádaný obsah se na internetu vyskytuje hojně. Řadíme mezi něj např. intimní fotografie veřejně sdílené na sociálních sítích nebo reklamy obsahující sexuální kontext. Takový obsah je vhodné nahlásit jako závadný. Můžete jej nahlásit právě např. na již výše zmiňované stránce  STOPonline.cz pomocí jejich formuláře. Na sociálních sítích je možné nahlásit takový obsah přímo dané společnosti pomocí speciální ikony v aplikaci. Nahlášení pomůže k zamezení obtěžování dalších návštěvníků stránky, mezi kterými často bývají i malé děti.

Nicméně bez ohledu na věk je důležité se vždy mít na pozoru, a to především v případě, že intimní obsah sami posíláme nebo zveřejňujeme. Před odesláním čehokoliv se sexuálním podtextem je třeba si uvědomit možná rizika a následky. 

AUTOŘI: Barbora Čiháková, Marie Neumannová, Natálie Procházková, Pavel Pištěk

ZDROJE:

https://www.dvojklik.cz/sexting-je-bezny-pro-tretinu-z-nas-neni-ale-bez-rizika/

https://www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/pruzkum-eset-kazdy-sedmy-nezletily-a-tretina-dospelych-sdili-intimni-fotky-a-videa-riziko-zneuziti/#_ga=2.84797914.274036338.1697199772-573505349.1697199772

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/sexting/1681-sexting-a-pravo

https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rizika-online-komunikace/sexting/

https://www.policie.cz/clanek/nebezpeci-spojena-se-sextingem.aspx

https://www.avast.com/cz/besafeonline/blog/poslal-a-jsem-nahe-fotky-a-vydira-me-co-mam-delat

https://www.dvojklik.cz/saferkidsonline/jak-ochranit-teenagery-pred-sextorzi/

https://www.fss.muni.cz/o-nas/prevence-sexualniho-obtezovani

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/podminky-zachyceni-sireni-podoby-cloveka-prostrednictvim-fotografie-cast-ii

https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/4-tdo-78-2017

https://vsitifilm.cz/

https://vyuka.o2chytraskola.cz/data/files/sexting-dfjl8pi7x6.pdf

https://www.policie.cz/clanek/ukonceni-provozu-hotline.aspx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *