Práce žáků

Sexuální obtěžování

Tento článek je součástí projektů 3.A v hodinách tzv. OSZ (Občanský a společenskovědní základ).

,,Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního, nebo fyzického jednání sexuální povahy,” takto zní definice sexuálního obtěžování.

Se sexuálním obtěžováním se denně setkávají tisíce žen i mužů. Téměř každý se s tímto problémem nejspíše setkal. I když to spoustu lidí neví, do sexuálního obtěžování patří například zírání, nevítané sexuální návrhy, nevyžádané e-maily a zprávy sexuální povahy a mnoho dalšího. 

Na milevském gymnáziu jsme provedli anketu, abychom zjistili, jestli se se sexuálním obtěžováním setkali jeho žáci. Setkalo se s ním 25% a 16% si není jisto.

 A s jakým typem se setkali?

Nejčastěji s catcallingem, neboli s pokřikováním, s osaháváním, s narušováním osobního prostoru, se sexuálními poznámkami, ale dokonce i se znásilněním. 

A jak to řešili? Téměř polovina se svěřila kamarádce či kamarádovi, 12% se svěřilo rodičům, pouhá 4% se obrátila na policii či psychologickou pomoc a téměř druhá polovina, to neřešila nijak. Odpovědělo nám 61 žáků. 

Jak už bylo zmíněno, se sexuálním obtěžováním se setkáváme skoro všichni a je potřeba ho nějakým způsobem řešit.

Druhy sexuálního obtěžování

Verbální obtěžování jsou sexuální poznámky o něčím těle, oblékání nebo vystupování. Dotazování na sexuální a intimní život, ale i obtěžující sdílení sexuálního života. Neopětované flirtování, nevítané sexuální návrhy, nepatřičné žádosti o schůzku. Nevyžádané e-maily či zprávy sexuální povahy.

Neverbální obtěžování jsou neslušná gesta, pokřikování, hvízdání na někoho (catcalling). Nevyžádané fotografie sexuální povahy nebo zírání.

Posledním druhem je fyzické obtěžování, které je osahávání, dotýkání se bez svolení. Narušování fyzických hranic, vynucování sexuálního chování za protihodnot, sexuální nátlak a znásilnění.

Tresty

Potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti bude ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo k pohlavnímu styku. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin na dítěti, nebo nejméně se dvěma osobami. Odňata svoboda na dvě léta až osm let bude pachateli pokud, spáchá čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda. Pokud pachatel spáchá čin na dítěti, které je mladší patnácti let, nebo způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let. Trest odnětí svobody na deset až šestnáct let dostane pachatel, způsobí-li činem smrt.

Konkrétní případy sexuálního obtěžování

Pohlavní zneužívání nezletilých dívek dělalo velké starosti všem policistům ve Svitavském regionu. Koncem února 2007, se policisté zabývali jedním z prvních případů.

Tehdy krátce po třetí hodině odpoledne,  v jednom z panelových domů na ulici Svitavské ve Svitavách,  oslovil u výtahu nezletilou školačku neznámý muž. Když jej následovala do mezipatra domu, rozepnul si kalhoty a sexuálně se před dívenkou ukájel, aniž by se jí jakkoli dotýkal. Poté odešel. Od této doby se okamžitě rozběhlo intenzivní pátrání. Policisté však netušili, že se s podobnými případy setkají ještě čtyřikrát. 

Téměř dva roky trvalo pátrání po neznámém muži.

Až v uplynulých dnech se podařilo díky nepřestávajícímu úsilí kriminalistů všech pět případů sexuálního obtěžování nezletilých školaček dovést ke zdárnému konci. Pachatel byl za pomoci nalezených důkazů na místě činu usvědčen a ve čtvrtek, 27. listopadu 2008 také obviněn. Dle informací kriminalistů se jedná o 48 letého muže ze Šumperska, který v současné době tráví čas v jedné z vazebních věznic. Za jeho jednání, které bude projednáno během několika měsíců u soudu, mu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

Dominik Feri

V červnu 2021 Feriho několik žen nařklo ze sexuálního obtěžování.  Nejčastěji ženy popisovaly slovní urážky, zpochybňování jejich inteligence, kritiku vzhledu a sexuálně laděnou komunikaci ze strany poslance Feriho. Více žen popsalo, že byly mnohdy dotlačeny i přes jasný nesouhlas k pohlavnímu styku.

Ženy popsaly, že na policii se neobrátily z obavy, že kvůli popularitě Feriho jim nikdo nebude věřit. V listopadu 2023 obvodní soud pro Prahu 3 uznal Dominika Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a uložil mu nepodmíněný tříletý trest vězení s ostrahou. On svoji vinu stále odmítá avšak existují nejméně 3 svědectví žen o tom, že je nutil k pohlavnímu styku.

„Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhnul a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu,“ popsala redaktorům dívka představená jako Petra.

Poradny a kontakty, kam se obrátit

Modrá linka – Na lince důvěry jsou každý den, i o víkendu či svátku. Využít lze telefon (dvě čísla), Skype, chat, e-mail, anonymní schránku důvěry či se objednat do osobní poradny.

proFem – Poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Pořádá akce pro laickou i odbornou veřejnost a vydává poradenské a informační publikace. 

V případě, že se stanete obětí sexuálního násilí, můžete věc nahlásit policii. Pokud se pro to rozhodnete, doporučujeme se nejprve obrátit na organizaci Persefona, která vám poskytne potřebnou pomoc a na policii vás také může doprovodit.

AUTOŘI: Nela Jedličková, Matylda Mandovcová, Anežka Zítková, Amálie Dvořáková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *