Práce žáků

Pornografie

Tento článek je součástí projektů 3.A v hodinách tzv. OSZ (Občanský a společenskovědní základ).

Pornografie je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které intenzivním způsobem zasahuje a podněcuje sexuální pud, překračuje podle většinových názorů ve společnosti uznávané hranice sexuální slušnosti a vyvolává pocit studu.

Trestní zákoník nepovažuje zachycení nahé postavy pro potřeby reklamy, akty či umělecká znázornění pohlavního styku za pornografické dílo. 

Jak pornografie ovlivňuje náš život? 

Častým sledováním pornografie dochází velmi rychle k závislosti, která náš život ovlivňuje v mnoha směrech, aniž bychom o tom věděli.

Při sledování se v našem mozku upevňuje ta jediná, uměle vytvořená cesta k dosažení uspokojení, což pak přináší problém i v reálném životě. Také dochází ke změnám v šedé mozkové kůře, též známé jako sídlo vůle. Lidé pak mají mnohem větší náchylnost k závislostem.

Závislost na pornografii 

Závislost na sledování pornografických videí je vědci přirovnávána k závislosti na alkoholu či tvrdých drogách. Také je to nezdravý návyk, který člověk vyhledává pro uklidnění po prožití stresové situace. 

V počáteční fázi se jedná závislost mírnou, která se prohlubuje, až přejde v závislost těžkou. Může se projevit jak po fyzické, tak psychické stránce. Mezi hlavní příznaky patří nutkání sledovat porno častěji a častěji, nesoustředěnost, osamělost, únava, izolace a snížená citlivost při pohlavním styku.

Postupně začne pornografie závislému člověku ovlivňovat partnerské i pracovní vztahy. Při pauze od sledování se dostaví abstinenční příznaky – nespavost, podrážděnost, agresivita, výkyvy nálad, bolesti hlavy aj. 

Důležitou roli při vzniku závislosti hrají chemické látky, které se uvolňují v našem mozku (dopamin, testosteron, oxytocin). Při sledování porna dochází k nadměrnému vylučování těchto látek, dojde k nerovnováze a náš mozek poté potřebuje vyšší dávky látek, než do té doby. 

Jako terapie se dnes používají anonymní skupiny podobné těm, které slouží alkoholikům.

Dětská pornografie 

Pojem dětské pornografie není v právním řádu České republiky vyjádřen žádnou legální definicí.

Za dětskou pornografii se považují taková pornografická díla, která znázorňují, nebo jinak využívají dítě k sexuálním praktikám. Do dětské pornografie nespadají rodinné snímky nahých dětí, protože postrádají výše uvedené znaky.

Z hlediska trestního práva není trestné pořizování fotografií dětí při sportovních aktivitách, nebo hrající si osobami trpících sexuální deviací, i když na ně můžou působit sexuálně stimulujícím způsobem. 

Pro zaslání legální pornografie je stanoven věk 18 let. Tento obsah je ale často zasílán mladšími osobami, které je nejčastěji posílají svým partnerům. Tento obsah může být pak zneužit, například při rozchodu. 

Pokud by se vám něco takového stalo, je doporučeno tyto konverzace s fotkami nemazat a vyhledat pomoc. 

Zajímavosti ze světa pornografie 

1. Největší porno server světa Pornhub v roce 2019 měl přes 42 miliard návštěv. 

2. Statistiky ukazují, že více než 50% Čechů pravidelně sleduje pornografii. 

3. Pokud byste chtěli shlédnout všechna videa na Pornhubu, trvalo by to 169 let.

AUTOŘI: Ema Sadilová, Aneta Fáberová, Lenka Tichá

ZDROJE:

https://www.muni.cz/pro-media/tiskove-zpravy/zavislost-na-pornografii-nove-studie-ukazuji-ja k-vypada-a-bori-vzite-myty 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nejvetsi-pornoserver-ukazal-statistiku-roste-podil-zen-i-straveny-cas-85200

https://www.policie.cz/clanek/pocitacova-mravnostni-kriminalita.aspx

https://pravo21.cz/pravo/pravo-a-porno-kdy-je-erotika-trestna

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pornografie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *